Zakres tematyczny prac dyplomowych

W zakładce Propozycje tematów dyplomowych umieściłem możliwy zakres tematyczny prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, który może być wykonywany pod moją opieką w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Chemicznej, Politechniki Poznańskiej. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

Opublikowano Dyplom inżynierski, Dyplom magisterski, Praca dyplomowa | Otagowano , | Komentowanie nie jest możliwe

Oceny z Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego – ICiP 2013

Wyniki uzyskane na podstawie raportów (i prezentacji, jeśli już grupa przedstawiła) z przedmiotu „Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe” dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w semestrze zimowym roku 2013 dostępne są po zalogowaniu się w dzienniku ocen (po wcześniejszym wygenerowaniu hasła na stronie). Oceny są dostępne tylko dla tych osób, które podały swoje adresy email.

Opublikowano Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe | Komentowanie nie jest możliwe

Oceny z Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego – Technologia Chemiczna

Wyniki uzyskane na podstawie raportów z przedmiotu „Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe” dla kierunku TCh w semestrze zimowym roku 2013 dostępne są po zalogowaniu się w dzienniku ocen (po wcześniejszym wygenerowaniu hasła na stronie).

Opublikowano Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe | Komentowanie nie jest możliwe

Wyniki kolokwium z Analizy ekonomicznej procesów przemysłowych

Wyniki kolokwium z Analizy ekonomicznej procesów przemysłowych dostępne są po zalogowaniu się w dzienniku ocen (po wcześniejszym wygenerowaniu hasła na stronie).

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych | Komentowanie nie jest możliwe

Zadania projektowe z Analizy ekonomicznej procesów przemysłowych

Na stronie przedmiotu zostały umieszczone zadania projektowe przewidziane w bieżącym roku do rozwiązania.

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych | Komentowanie nie jest możliwe

Konsultacje w roku akademickim 2013/2014

Godziny konsultacji dla wszystkich studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbywają się w pokoju 4, hala 22A, Kampus Piotrowo w dni podane na stronie.

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych, Dyplomanci, Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe, Inżynieria chemiczna i operacje rozdzielania mieszanin, Materiało- i maszynoznastwo chemiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Godziny konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

Godziny konsultacji dla wszystkich studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 odbywają się w pokoju 4, hala 22A, Kampus Piotrowo w czwartki od 13:15 do 15:00.

Opublikowano Analiza ryzyka w przemyśle, Applied Rheology, Bezpieczeństwo procesowe, Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe, Grafika inżynierska, Komputerowe wspomaganie projektowania | Komentowanie nie jest możliwe

Ostateczny termin wpisów

Wpisy i nadrabianie wszelkich zaległości z zajęć prowadzonych przez mnie możliwe tylko i wyłącznie:

• 4.02.2013 od 9:30 do 13:00 (pokój 4, hala 22),

• 17.02.2013 od 8:30 do 10:00 (sala 19, budynek BM).

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych, Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe, Grafika inżynierska, Materiało- i maszynoznastwo chemiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Materiałoznastwo: wykaz norm

Na stronie przedmiotu „Materiało- i maszynoznastwo chemiczne” został umieszczony wykaz norm przydatnych do projektowania aparatów zbiornikowych.

Opublikowano Materiało- i maszynoznastwo chemiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Prezentacje projektów z przedmiotu „Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe”

Poniżej znajdują się listy grup uszeregowane według kolejności prezentowanie raportów wykonanych w ramach przedmiotu „Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe”:

Przypominam, że w celu usprawnienia przeprowadzania prezentacji, proszę o przesłanie plików z prezentacjami na mój adres piotr.mitkowski@put.poznan.pl. Nazwa pliku powinna mieć format: (nr grupy według powyższej listy)-(kierunek). Na przykład, grupa piąta według listy dla ICP i TOŚ będzie miała nazwę pliku 5-ICP. Pliki z prezentacjami będą wgrane na komputer dostępny w sali.

Na pierwszy termin prezentacji muszą być przygotowane te grupy, które są w pierwszej połowie odpowiedniej listy.

Opublikowano Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe | Komentowanie nie jest możliwe