Studia podyplomowe „Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D”

Na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej trwa nabór na studia podyplomowe „Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D”. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania instalacji technologicznych przemysłu chemicznego oraz pokrewnego, od momentu przeprowadzenia symulacji procesowej, poprzez podstawową analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, analizę ryzyka przemysłowego, stworzenie inteligentnego schematu orurowania i oprzyrządowania (P&ID) aż do stworzenia modelu przestrzennego (3D) i wydania dokumentacji.W ramach studiów realizowany jest przez słuchaczy projekt instalacji technologicznej, dlatego też ponad 70% zajęć stanowią zajęcia projektowe w grupach maksymalnie 12 osobowych. W ramach studiów będzie można zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się takimi narzędziami jak:

  • ChemCAD™,
  • AVEVA Diagrams™,
  • AVEVA E3D™,
  • AVEVA Engineering™.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, a planowany termin uruchomienia to 27.02.2016r.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ppde.put.poznan.pl

Mieszalnik hydrauliczny / Hydraulic mixer

W grudniu ukazał się artykuł, którego jestem współautorem, prezentujący nowatorski koncept „mieszania bez mieszadła”, czyli mieszalnika hydraulicznego cieczy, zatytułowany: „Experimental set-up of motionless hydraulic mixer and analysis of hydraulic mixing”. Najkrócej mówiąc, mieszanie w mieszalniku hydraulicznym polega na cyklicznych zmianach poziomu cieczy wywołanymi odpowiednimi zmianami ciśnienia gazu w dwóch oddzielonych sekcjach. Proces ten w swoich założeniach spełnia także zasady procesu inherentnie bezpiecznego. Artykuł można pobrać ze strony Chemical Engineering Journal poprzez ten link, który jest aktywny do 18 lutego 2016 (http://authors.elsevier.com/a/1SIBL4x7R2BqNp).

In December, an article presenting an innovative concept of „mixing without agitators”, namely hydraulic mixer of liquid,  entitled „Experimental set-up of a hydraulic motionless mixer and analysis of hydraulic mixing” has been published, of which I am co-author. Briefly, mixing in the hydraulic mixer is based on the cyclic changes of liquid level caused by the respective changes in the gas pressure in two separate compartments. The bases of that process complies with rules of the inherently safer processes. Article can be downloaded from the Chemical Engineering Journal, via this link, which is active until February 18,  2016 (http://authors.elsevier.com/a/1SIBL4x7R2BqNp).