Tematy projektów z „Analizy ekonomicznej procesów przemysłowych”

Na stronie przedmiotu zostały zamieszczone tematy projektów.

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych | Komentowanie nie jest możliwe

Konsultacje 2014-11-17

Konsultacje w dniu 2014-11-17 będą skrócone do godz. 11:30 ze względu na jednorazowo przeniesione zajęcia 2 roku IC.

Opublikowano Uncategorized | Komentowanie nie jest możliwe

Konsultacje 27.10.2014

Z przyczyn niezależnych od mnie poniedziałkowe konsultacje w dniu 27.10.2015r. odbędą się w godzinach od 11:00 do 11:45.

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych, Dyplom inżynierski, Dyplom magisterski, Dyplomanci, Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe, Inżynieria chemiczna i operacje rozdzielania mieszanin, Materiało- i maszynoznastwo chemiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Terminy oddania projektów

W semestrze zimowym 2014/2015 w ramach zajęć, które kończą się oddaniem projektu lub innej pracy zaliczeniowej obowiązują następujące terminy złożenia prac dla poszczególnych zajęć:

  • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe – ICP + TOŚ: 7 dni przed planowaną prezentacją, która może odbyć się 9 lub 16.12.2014, tj. 2 lub 9.12.2014, do godz. 23:59.
  • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe – TCh: 7 dni przed planowaną prezentacją, która może odbyć się 10 lub 17.12.2014, tj. 3 lub 10.12.2014, do godz. 23:59.
  • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych – ICP, gr. X: 5.01.2015 (prezentacja: 7.01.2015), godz. 9:00; gr. Y: 7.01.2015, godz. 12:00 (prezentacja: 14.01.2015).
  • Inżynieria chemiczna i operacje rozdzielania mieszanin – NTCh, gr 1 i 2: 12.01.2015 godz. 09:00 (obrona: 18.01.2014).
  • Materiało i maszynoznastwo – NTCh, 19.01.2015 godz. 9:00 (obrona: 24.01.2015).
  • Eligible subject – TCh, C&N: 23.01.2015 godz. 9:00 (prezentacja 28.01.2015).
  • Projekty, poprawy projektów i inne zaległe prace oraz prace dyplomowe muszą być oddane najpóźniej do 26.01.2015.

Ogólną zasadą przy oddawaniu projektów jest to, że każde rozpoczęte 24 godziny spóźnienia jest jednoznaczne z obniżeniem oceny o jeden stopień.

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych, Dyplom inżynierski, Dyplom magisterski, Dyplomanci, Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe, Inżynieria chemiczna i operacje rozdzielania mieszanin, Materiało- i maszynoznastwo chemiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Konsultacje w semestrze zimowym 2014

Godziny moich konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 są następujące:

  • poniedziałek 11:00 – 13:00
  • środa 12:00-13:00

Więcej szczegółów na zakładce Konsultacje.

Opublikowano Uncategorized | Komentowanie nie jest możliwe

Zakres tematyczny prac dyplomowych

W zakładce Propozycje tematów dyplomowych umieściłem możliwy zakres tematyczny prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, który może być wykonywany pod moją opieką w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Chemicznej, Politechniki Poznańskiej. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

Opublikowano Dyplom inżynierski, Dyplom magisterski, Praca dyplomowa | Otagowano , | Komentowanie nie jest możliwe

Oceny z Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego – ICiP 2013

Wyniki uzyskane na podstawie raportów (i prezentacji, jeśli już grupa przedstawiła) z przedmiotu „Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe” dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w semestrze zimowym roku 2013 dostępne są po zalogowaniu się w dzienniku ocen (po wcześniejszym wygenerowaniu hasła na stronie). Oceny są dostępne tylko dla tych osób, które podały swoje adresy email.

Opublikowano Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe | Komentowanie nie jest możliwe

Oceny z Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego – Technologia Chemiczna

Wyniki uzyskane na podstawie raportów z przedmiotu „Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe” dla kierunku TCh w semestrze zimowym roku 2013 dostępne są po zalogowaniu się w dzienniku ocen (po wcześniejszym wygenerowaniu hasła na stronie).

Opublikowano Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe | Komentowanie nie jest możliwe

Wyniki kolokwium z Analizy ekonomicznej procesów przemysłowych

Wyniki kolokwium z Analizy ekonomicznej procesów przemysłowych dostępne są po zalogowaniu się w dzienniku ocen (po wcześniejszym wygenerowaniu hasła na stronie).

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych | Komentowanie nie jest możliwe

Zadania projektowe z Analizy ekonomicznej procesów przemysłowych

Na stronie przedmiotu zostały umieszczone zadania projektowe przewidziane w bieżącym roku do rozwiązania.

Opublikowano Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych | Komentowanie nie jest możliwe