Oceny z Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego – ICiP 2013

Wyniki uzyskane na podstawie raportów (i prezentacji, jeśli już grupa przedstawiła) z przedmiotu „Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe” dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w semestrze zimowym roku 2013 dostępne są po zalogowaniu się w dzienniku ocen (po wcześniejszym wygenerowaniu hasła na stronie). Oceny są dostępne tylko dla tych osób, które podały swoje adresy email.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399