Mieszalnik hydrauliczny / Hydraulic mixer

W grudniu ukazał się artykuł, którego jestem współautorem, prezentujący nowatorski koncept „mieszania bez mieszadła”, czyli mieszalnika hydraulicznego cieczy, zatytułowany: „Experimental set-up of motionless hydraulic mixer and analysis of hydraulic mixing”. Najkrócej mówiąc, mieszanie w mieszalniku hydraulicznym polega na cyklicznych zmianach poziomu cieczy wywołanymi odpowiednimi zmianami ciśnienia gazu w dwóch oddzielonych sekcjach. Proces ten w swoich założeniach spełnia także zasady procesu inherentnie bezpiecznego. Artykuł można pobrać ze strony Chemical Engineering Journal poprzez ten link, który jest aktywny do 18 lutego 2016 (http://authors.elsevier.com/a/1SIBL4x7R2BqNp).

In December, an article presenting an innovative concept of „mixing without agitators”, namely hydraulic mixer of liquid,  entitled „Experimental set-up of a hydraulic motionless mixer and analysis of hydraulic mixing” has been published, of which I am co-author. Briefly, mixing in the hydraulic mixer is based on the cyclic changes of liquid level caused by the respective changes in the gas pressure in two separate compartments. The bases of that process complies with rules of the inherently safer processes. Article can be downloaded from the Chemical Engineering Journal, via this link, which is active until February 18,  2016 (http://authors.elsevier.com/a/1SIBL4x7R2BqNp).


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399