Archiwa kategorii: Analiza ryzyka w przemyśle

ARP: wymagania dot. projektu

Raport z projektu, z przedmiotu ARP musi zawierać:

1. Przeprowadzenie analiz CEI dla min. 3 wybranych i opisanych scenariuszy.

2. Przeprowadzenie analiz F&EI dla wszystkich aparatów znajdujących się na terenie zakładu.

3. Przeprowadzenie analizy porównawczej z wykorzystaniem oprogramowania ALOHA dla wybranego scenariusza w kontekście wykonanych analiz CEI i F&EI.

4. Ocena wpływu przeprowadzonych analiz na wcześniej zaproponowane rozmieszczenie instalacji. Należy dołączyć mapę poglądową rozmieszczenia wg wstępnej propozycji oraz ostatecznej.

5. Obliczenia należy dostarczyć w arkuszu kalkulacyjnym, plik ALOHA, raport w pliku pdf.

Termin oddania projektów w postaci elektronicznej to 30.04.2015 godz. 18.00 GMT.