Archiwa kategorii: Przedmiot obieralny: Analiza ryzyka w przemyśle chemicznym

Terminy oddania zadań z EiBP (NTCH4) oraz Przedmiot obieralny (NTCHII4)

Termin oddania zadań projektowych oraz zaliczeniowych z „Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego” (NTCH4) oraz z „Przedmiot obieralny: Analiza ryzyka w przemyśle chemicznym” (NTCHII4) przypada na 18.05.2015. Pliki z rozwiązaniami należy wysłać na adres emailowy.

W ramach raportu z „Przedmiotu obieralnego” należy przedstawić:

  • obliczenia F&EI (do wyznaczenia HD) dla wszystkich aparatów zbiornikowych,
  • obliczenia CEI dla trzech scenariuszy,
  • ocenić wpływ wykonanej analizy na zaproponowane rozmieszczenie instalacji.

Raport z „Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego” musi zawierać:

  • rozmieszczenie instalacji i opis lokalizacji,
  • analiza HAZOP dla całej sekcji,
  • analiza FTA dla trzech zdarzeń,
  • analiza ETA dla trzech zdarzeń podstawowych,
  • rekomendacje w celu podniesienia bezpieczeństwa analizowanej instalacji,
  • prezentacja projektu.