Inżynieria chemiczna i operacje rozdzielania mieszanin

Tok projektowy kolumny wypełnionej znajduje się tutaj.