Komputerowe wspomagania projektowania

Przedmiot odbywa się w ramach specjalności Inżynieria chemiczna, II stopień, na Wydziale Technologii Chemicznej, Politechniki Poznańskiej.

Zadanie pierwsze z flash’aZadanieFlash1

Tematy zadań projektowych znajdują się w pliku.

Współczynniki z równania Antoine’a odczytywane z bazy danych ICAS mają zastosowanie do równania w postaci: