Terminy oddania zadań z EiBP (NTCH4) oraz Przedmiot obieralny (NTCHII4)

Termin oddania zadań projektowych oraz zaliczeniowych z „Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego” (NTCH4) oraz z „Przedmiot obieralny: Analiza ryzyka w przemyśle chemicznym” (NTCHII4) przypada na 18.05.2015. Pliki z rozwiązaniami należy wysłać na adres emailowy.

W ramach raportu z „Przedmiotu obieralnego” należy przedstawić:

  • obliczenia F&EI (do wyznaczenia HD) dla wszystkich aparatów zbiornikowych,
  • obliczenia CEI dla trzech scenariuszy,
  • ocenić wpływ wykonanej analizy na zaproponowane rozmieszczenie instalacji.

Raport z „Eksploatacji i bezpieczeństwa procesowego” musi zawierać:

  • rozmieszczenie instalacji i opis lokalizacji,
  • analiza HAZOP dla całej sekcji,
  • analiza FTA dla trzech zdarzeń,
  • analiza ETA dla trzech zdarzeń podstawowych,
  • rekomendacje w celu podniesienia bezpieczeństwa analizowanej instalacji,
  • prezentacja projektu.

ARP: wymagania dot. projektu

Raport z projektu, z przedmiotu ARP musi zawierać:

1. Przeprowadzenie analiz CEI dla min. 3 wybranych i opisanych scenariuszy.

2. Przeprowadzenie analiz F&EI dla wszystkich aparatów znajdujących się na terenie zakładu.

3. Przeprowadzenie analizy porównawczej z wykorzystaniem oprogramowania ALOHA dla wybranego scenariusza w kontekście wykonanych analiz CEI i F&EI.

4. Ocena wpływu przeprowadzonych analiz na wcześniej zaproponowane rozmieszczenie instalacji. Należy dołączyć mapę poglądową rozmieszczenia wg wstępnej propozycji oraz ostatecznej.

5. Obliczenia należy dostarczyć w arkuszu kalkulacyjnym, plik ALOHA, raport w pliku pdf.

Termin oddania projektów w postaci elektronicznej to 30.04.2015 godz. 18.00 GMT.

Jesteśmy pierwsi!

W Głosie Politechniki ukazał się artykuł „Jesteśmy pierwsi! Unikatowa formuła zajęć w Polsce – projektowanie obiektu przemysłowego”, w którym przedstawiamy formułę zajęć Komputerowego Wspomagania Projektowania, na których studenci zajmują się projektowaniem obiektów/zakładów przemysłowych od tworzenia schematów technologicznych poprzez model przestrzenny (3D) po dokumentację instalacji (listy materiałowe, rysunki itp.). W ramach zajęć wykorzystujemy oprogramowanie AVEVA. Zapraszamy do lektury (link).