Dyplomy

Poniżej znajduje się lista wybranych prac dyplomowych zrealizowanych pod moją opieką. Lista jest jeszcze w przygotowaniu i na bieżąco będę ją uzupełniał.

Rok akademicki 2011/2012

 1. „Bezpieczeństwo w projektowaniu magazynu z substancjami tworzącymi mieszaniny wybuchowe”,
  praca inżynierska, autor: Agata Kacprzak, abstrakt
 2. „Bezpieczeństwo w projektowaniu instalacji przemysłowej zagrożonej wybuchem”
  praca inżynierska, autor: Agata Marecka, abstrakt
 3. „Modelowanie i symulacja komputerowa rektyfikacji wieloskładnikowej”,
  praca magisterska w trakcie realizacji, autor: inż. Sylwia K. Bal
 4. „Modelling of pervaporation unit”,
  praca magisterska w trakcie realizacji, autor: inż. Maciej Mikołajewski

Rok akademicki 2010/2011

 1. „Analiza warstw zabezpieczających a analiza drzewa błędów”,
  praca inżynierska, autor: Sylwia K. Bal, abstrakt
 2. „Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania nanofiltracji”,
  praca inżynierska, autor: Dominik Malkowski, abstrakt
 3. „Rozdzielanie mieszanin organicznych z wykorzystaniem nanofiltracji”,
  praca inżynierska napisana w języku angielskim, autor: Maciej Mikołajewski, abstrakt
 4. „Model Maxwella-Stefana w modelowaniu procesów separacji membranowej”,
  praca magisterska, autor: inż. Jakub Sznycer, abstrakt
 5. „Ilościowe metody oceny ryzyka w przemyśle chemicznym”,
  praca magisterska, autor: inż. Paweł Zwanzig,  abstrakt

Rok akademicki 2009/2010

 1. „Koncepcja procesu hybrydowego produkcji mleczanu etylu”,
  praca inżynierska, autor: Justyna Rodak, abstrakt
 2. „Modelowanie nanofiltracji”,
  praca inżynierska, autor: Jakub Sznycer, abstrakt
 3. „Jakościowe i ilościowe metody oceny ryzyka w przemyśle chemicznym”,
  praca inżynierska, autor: Paweł Zwanzig, abstrakt
 4. „Analiza oceny ryzyka w przemyśle chemicznym”,
  praca magisterska, autor: inż. Magdalena Boniec, abstrakt
 5. „Projektowanie bazy danych a modelowanie procesu membranowego”,
  praca magisterska, autor: inż. Mariusz Faust, abstrakt

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399