Abstrakt: „Analiza warstw zabezpieczających a analiza drzewa błędów”

praca inżynierska, autor: Sylwia Bal

Praca dotyczy zagadnienia analizy i oceny ryzyka w przemyśle chemicznym. W pracy dokonano opisu dwóch stosowanych metod: metody drzewa błędów oraz metody powłok zabezpieczających.

Praca została podzielona na trzy części: opis metody powłok zabezpieczających, opis metody drzewa błędów oraz przykład zastosowania obu metod w analizie zbiornika ciśnieniowego. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano porównania obu metod oraz wyciągnięto wnioski.