Abstrakt pracy: „Analiza oceny ryzyka w przemyśle chemicznym”

praca magisterska, autor: inż. Magdalena Boniec

Analiza oceny ryzyka stanowi nieodzowny element projektowania i użytkowania instalacji przemysłu chemicznego. Na etapie projektowania, analiza oceny ryzyka pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia chemiczne i określa ryzyko powstawania niepożądanych skutków w wyniku ich występowania. Analiza ryzyka procesowego to proces, który identyfikuje konsekwencje spowodowane przez określone działanie, głównie awaryjne, a także określa prawdopodobieństwo ich zaistnienia.

W pracy przedstawiono ważniejsze metody przeprowadzania analiz oceny ryzyka w przemyśle chemicznym od strony procesowej, to jest analizę HAZOP i FMEA. Dzięki tym analizom możliwa jest identyfikacja zagrożeń i ocena ich skutków.

Praca składa się z trzech zasadniczych części:

I. Przegląd metod analizy i oceny ryzyka (rozdziały 2, 3 i 4), gdzie dokonano przeglądu podstawowych pojęć, terminów i trzech podstawowych metod analizy: HAZOP, FMEA i QRA;

II. Aspekty prawne tworzenia raportów o bezpieczeństwie w ujęciu prawa polskiego i unijnego (rozdziały 5 i 6);

III. Analiza części przykładowej instalacji do produkcji polimeru (rozdział 7), w której wykorzystano metodę HAZOP i FMEA do identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze pracy reaktora pierwszego zadanego schematu technologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *