Abstrakt: „Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania naofiltracji”

praca inżynierska, autor: Dominik Jakub Malkowski

Procesy membranowe zyskują coraz większe zastosowanie w przemyśle. Wypierają inne metody rozdzielnia mieszanin ze względu na liczne zalety takie jak: duża selektywność, wydajność i odporność termiczna.

Głównym celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie stanowiska laboratoryjnego do prowadzenie procesu nanofiltracji. W pracy poza projektem przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z procesami membranowymi. W trakcie projektowania położono nacisk na możliwość badania procesu nanofiltracji w różnych warunkach. Parametrami na zmianę, których pozwala zaprojektowane stanowisko są: temperatura, natężenie przepływu, charakter prowadzenie procesu (ciągły lub okresowy). Dobrane elementy pozwalają na łatwą regulacje i pomiar wymienionych parametrów. Po drobnych modyfikacjach na stanowisku można badać również inne procesy membranowe.